Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε Σώμα την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και αποτελείται από τα εξής Μέλη:

Πρόεδρος: Πυργελής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Αναστασιάδης Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας: Βασιλειάδης Σεραφείμ

Ταμίας: Πολυμένης Απόστολος 

Έφορος: Ξανθόπουλος Λεωνίδας

Μέλη: Μπαμπάτσος Αθανάσιος & Κάννος Θεόδωρος

 

Ειδικά καθήκοντα ανατέθηκαν στα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.

Εκπρόσωπος Δημοσίων Σχέσεων: Μπαμπάτσος Αθανάσιος

Βοηθός Έφορου Αγώνων: Κάννος Θεόδωρος 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου στην ΕΟΣΛΜΑ – Υ: Βασιλειάδης Σεραφείμ